Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Kampania przeciwdziałania depresji- Zadbajmy o nasze dzieci – Darmowe szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

We wrześniu 2021 Publiczna szkoła Podstawowa nr 3 przystąpiła do Projektu Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo. Celem projektu jest przywrócenie równowagi pomiędzy życiem online a offline. 

 Projekt SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 
KOD szkoły w Projekcie 1115 

Informujemy o otwartym szkoleniu dla uczniów i rodziców w najbliższą środę tj 22.09.2021:  

uczniowie 17:00 – 18:00 

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/mlodziez-w-swiecie-gier-cyfrowych-wyklad-dla-mlodziezy

 rodzice i nauczyciel środa 19:00 -20:30: 

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/mlodziez-w-swiecie-gier-cyfrowych-wyklad-dla-rodzicow-i-nauczycieli

10 zasad higieny cyfrowej z Fundacją Dbam o mój zasięg

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIJb8XQ27Zl8%26fbclid%3DIwAR3tf_SvRF0TbDHUxyaM0ElbgXtzWf-iwrxu0GGbIAn0Vm-ufv2LHwjFXoA&h=AT1K4FwP49PRti7suW93HbP6p08ne_nW3d0S6zOtco50O3NKQfDEFyFR6UyVA-PQ6Gsj3NRj_kFn-UdYvLsHXwi0ef5LH-x45XpNVTNkB3yGw8fh8ay6T050xM7RZD3MGD5AYQ

podkład dźwiękowy do kampanii  społecznej -Dbam o mój zasięg.

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQvylySSkZ8M%26fbclid%3DIwAR2j9R_H_91SGTL1W2eE3RGlqpC1O8lNnZ9taKZe2w78vK0rEsFkcmf2qwY&h=AT1K4FwP49PRti7suW93HbP6p08ne_nW3d0S6zOtco50O3NKQfDEFyFR6UyVA-PQ6Gsj3NRj_kFn-UdYvLsHXwi0ef5LH-x45XpNVTNkB3yGw8fh8ay6T050xM7RZD3MGD5AYQ

Skip to content