„Mały konstruktor"

„Mały konstruktor"

Zajęcia z “robotyki” to dobry moment, aby pokazać dzieciom świat budowy i programowania robotów.

Dostarczą one satysfakcji z samodzielnie wykonanych konstrukcji, ukażą nowe horyzonty i ścieżki myślenia.

Ta właśnie idea przyświeca tej innowacji. Skierowana jest do uczniów rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej. Uczniowie uczą się konstruowania i programowania robotów z zestawów Lego WeDo 2.0.

Chcemy zainteresować uczniów nauką programowania, a także rozwinąć umiejętność tworzenia algorytmu wykonania zadania. Kolejnym celem jest nauka pracy w grupie, podziału zadań oraz analizy popełnionych błędów. Dzięki innowacji uczniowie nabędą umiejętność kreatywnego i świadomego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów.

Zadaniem zajęć ma być również wspomaganie w rozpoznawaniu u uczniów ich własnych uzdolnień i zainteresowań oraz stanowienie alternatywnej możliwości spędzania wolnego czasu.

Skip to content