Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

POBIERZ

Samorządem Uczniowskim opiekują się: Pani Ewelina Turbakiewicz i Pan Piotr Wąs

Rada Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 2023/ 2024

PRZEWODNICZĄCA – Maciej Łasak – klasa 8a

ZASTĘPCA – Julia Kaczmarska – klasa 7a

SEKRETARZ – Karolina Przydatek – klasa 7a

Inicjatywy całoroczne:

Rozwijamy samorządność.
Propagujemy ideę wolontariatu.
Dbamy o estetykę naszej szkoły.
Propagujemy Prawa Człowieka i Dziecka.
Reprezentujemy szkołę w uroczystościach państwowych i kościelnych w mieście.
Organizujemy dyskoteki szkolne.
Współpracujemy z oficjalną stroną internetową naszej szkoły.
Zagospodarowujemy gazetkę informacyjną S.U..
Systematycznie współpracujemy z fundacjami organizującymi akcje charytatywne oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Trójki.
Organizujemy „samopomoc uczniowską”.
Szczęśliwy numerek.
Dzień krawaciarza.

Skip to content