"Egz@min bez stresu"

"Egz@min bez stresu"

Egz@min bez stresu – zajęcia, które sprawią, że do egzaminu z matmy przystąpisz z uśmiechem i wiarą w sukces:)

Każdy egzamin, nawet ten z matematyki:), wywołuje wśród uczniów wiele emocji, rodzi obawy, pytania i wątpliwości… Zajęcia „Egzamin bez stresu” zapewniają uczniom i ich rodzicom spokój oraz poczucie bezpieczeństwa, że przygotowania do niego będą efektywne i na czas. 

Udział w dodatkowych zajęciach z matematyki daje uczniom szansę na lepsze przygotowanie się w ósmej klasie do egzaminu, na osiągnięcie z niego wyższych wyników oraz przygotowuje uczniów do dalszej nauki w szkołach średnich.

Wykonywane prezentacje na wybrane ciekawe tematy pozwalają uczniom praktycznie wykorzystywać matematykę w życiu codziennym i poznawać jej ogromne znaczenie dla innych dziedzin życia.

Innowacja ma na celu:

  • uzupełnienie braków i usystematyzowanie  wiedzy;
  • rozwijanie zdolności analizowania i rozwiązywania problemów;
  • rozwijanie umiejętności wnioskowania, argumentowania i formułowania opinii;
  • zdobycie umiejętności zarządzania czasem egzaminacyjnym;
  • biegłe rozwiązywanie testów ósmoklasisty,
  • poprawa samooceny ucznia, wiara we własne możliwości;
  • polepszenie samopoczucia ucznia (mniejszy stres na egzaminie);
  • jak najwyższe oceny na świadectwie (w szkole);
  • jak najlepszy wynik na egzaminie ósmoklasisty;
  • kontynuacja nauki w wybranej szkole średniej.
Skip to content