120-Lecie

Obchody jubileuszu 120-lecia szkoły

Lista daroczyńców na Jubileusz 102-lecia Publicznej Skoły Podstawowej nr 3 wg kolejności wpłat

Dębicka Halina, Olszewska Tatiana, Skocka Danuta, Chamera Anna, Pastuszko Dorota, Arczewska- Nowak Jolanta, Borkowska Grażyna, Borkowski Jacek, Rynio Wojciech, Borkowski Kamil, Borkowski Bartosz, Kowalska Magdalena, Bidzińska Joanna, Kępka Beata, Lenart Anna, Czarnecka Edyta, Kołodziej Beata, Glanda Bożena, Cyranowska Karolina, Gomułka Agnieszka, Łojek Małgorzata,  Wszoła Iwona, Lach Dorota, Pałasz Dorota, Grzegorska Krystyna, Kościołek Iwona, Kozłowski Janusz, Połetek Grażyna, Pietrzyk Sławomir, Pietrzyk Krystian, Pietrzyk Mateusz, Turbakiewicz Ewelina, Molenda Małgorzata, Kaczmarski Jarosław, Szczerbiński Mariusz, Dziedzic Jolanta, Gawrońska Danuta,  Rogula Marzena, Jarosz Paweł,  Jarosz Jacek, Jurkowski Rafał,  Dudek Stanisław, Renduda- Dudek Irena, Wieczorek Roman, Wesołowska Elżbieta, Wziątek-Dryjas Agnieszka, Religa Jolanta,  Mieczyński Marcin, Kochański Stefan, Kamińska Kinga, Kamińska-Grabka Karolina, Naglarska Katarzyna,  Pacocha Aneta,  Kozakiewicz Magdalena, Telak Monika,  Gawron Renata,  Podsiadły Patryk,  Kuflikowska Ewelina,  Kłokocka Aneta, Kozakiewicz Kamil

Wspomnienie absolwenta

Trójeczko, Szkoło moja,
Ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
kto ukończyć cię zdoła.
Dziś, piękność Twą, w całej ozdobie widzę i opisuję…
… bo to pierwsza ma szkoła.
O, Trójko stara,
co różnych w swych murach uczniów widziałaś
i nowe, wystraszone twarze witasz w bramie,
Ty, co młodzież od niewiedzy oddalasz
swym codziennym trudem,
Tak i mnie od jedynek ocaliłaś cudem,
gdym od płaczącej matki oderwan,
w twe progi mogłem wejść
i naukę pobierać bez trwogi.
I zaraz mogłem też w edukacji głębiny
zanurzyć się, by wznieść się na nauki wyżyny.
Tak kroczyłem ścieżką wiedzy wytyczoną…
Tymczasem, przenoś mą duszę utęsknioną,
do tych klas mi bliskich, ławek ulubionych,
głęboko w mej pamięci od lat osadzonych.
Gdziem jako dziecię przez matkę przywleczon,
nadawałem nazwy zwykłym, prostym rzeczom.
Gdzie uczyłem się czytać z kart elementarza
i przemierzałem bezkres szkolnego korytarza.
Gdzie tablica zielona, kreda jak śnieg biała,
gdzie dziecięcym rumieńcem twarz oblana cała,
A wspomnienia przepasane jakby wstęgą…
wiedzą wszechstronną, dogłębną,
To wszyscy powiedzą.

Zbiórka pamiątek - Jubileusz 120-lecia szkoły

Zbliża się 120 rocznica istnienia naszej szkoły. To już 25 listopada 2017 r. W związku z tym zwracamy się do wszystkich osób związanych z historią szkoły, w tym do nauczycieli, pracowników i absolwentów oraz wszystkich przyjaciół „Trójki”, z gorącą prośbą o udostępnienie posiadanych pamiątek. Jeśli w Państwa domowych archiwach znajdują się fotografie lub inne materiały, na których uwiecznione zostały wydarzenia z historii szkoły, jej uczniowie i pracownicy, prosimy, abyście zechcieli podzielić się nimi w dniu Naszego Wspólnego Święta. Wszystkie pamiątki udostępnione na obchody rocznicowe zostaną zeskanowane i zwrócone Państwu po zakończeniu uroczystości. Planujemy również wydanie wspomnień absolwentów i nauczycieli „Trójki”. Prosimy o podzielenie się swoimi wspomnieniami związanymi z naszą szkołą. Liczymy na ciekawe historie i wspomnienia z życia szkoły.

A zatem zachęcamy absolwentów i innych ludzi związanych ze szkołą do przesyłania bądź przynoszenia pamiątek w terminie do końca sierpnia 2017 r. Fotografie z opisem i wspomnienia można osobiście składać w sekretariacie szkoły w kopercie z dopiskiem „120 lecie” podpisane imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu Państwa,  bądź przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego, ul. Niska 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 2654343, e-mail: psp3ostrowiec@wp.pl .  

Wszelkie informacje dotyczące obchodów 120 – lecia  będziemy umieszczać na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły: www.psp3.ostrowiec.pl Prosimy o upowszechnienie powyższej informacji wśród Państwa koleżanek i kolegów.

Szkolne wspomnienia…

Jest początek lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku.Zaprowadzona przez mamę po raz pierwszy do Szkoły Podstawowej nr 3 miałam wybrać swoją panią. Wybrałam panią w koralikach, młodą, śliczną, uśmiechniętą….  WIĘCEJ


Wspomnienia z lat szkolnych

Naukę w Szkole Podstawowej nr 3 rozpocząłem 1 września 1982 r. Uczęszczałem do klasy „C”, która liczyła 24 dzieci. Naszą pierwszą wychowawczynią była pani Janina Pałka. W późniejszych latach wychowawczyniami naszej klasy były… WIĘCEJ

Wspomnienia …

Już prawie 60 lat mija, kiedy usłyszałam pierwszy dzwonek wzywający mnie na lekcje. 01.09.1958 roku rozpoczęłam naukę….. WIĘCEJ

Te właśnie słowa francuskiego pisarza przychodzą mi na myśl, gdy wspominam lata spędzone w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Chrobrego.   Lata pełne przygód, gdzie….  WIĘCEJ

Lata szkoły podstawowej wspominam bardzo miło. Był to czas beztroskiego, szczęśliwego dzieciństwa spędzony z rówieśnikami. Bardzo chętnie uczęszczałam do szkoły, ponieważ… WIĘCEJ

  Pracę w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpocząłem jako nauczyciel….WIĘCEJ

Pracę rozpoczęłam w SP nr 3 w 1967 roku. Wykładałam….  WIĘCEJ

1 września 1974 roku był piękny, słoneczny poranek. Pełen wątpliwości i pytań… WIĘCEJ

W sierpniu 1983 roku rozpoczęłam pracę zawodową. Z ówczesnego Wydziału Oświaty, który mieścił się przy ul. Focha, otrzymałam skierowanie do pracy w Szkole Podstawowej nr… WIĘCEJ

Urodziłam się w Ostrowcu Św. w roku 1935 przy ulicy Wardyńskiego 31. Do Szkoły Podstawowej nr 3…  WIĘCEJ

Tylko przez cztery lata uczęszczałam do PSP3, dlatego nie mam wielu wspomnień. Przede wszystkim dlatego, że byłam wówczas małą dziewczynką… WIĘCEJ

Klasę 7a w „Trójce”  skończyłam w 1960 roku – chodziłam jednak do tej szkoły lat 6, nie 7, bo po kilku dniach w klasie pierwszej zostałam… WIĘCEJ

Ośmieliłam się napisać swoje wspomnienia, ponieważ jestem jedną z niewielu  osób, które uczyły się w Szkole Podstawowej nr 3, a  później osobiście…WIĘCEJ

Skip to content