Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych na rok 2024/2025

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

26 lutego – 
27 marca 2024 roku

15 maja – 19 sierpnia 2024 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymoraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe.

Do 12 kwietnia 2024 roku

23 sierpnia 2024 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 kwietnia 2024 roku

26 sierpnia 2024 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.                                        

od 22 kwietnia – do 6 maja 2024 roku

od 26 sierpnia –
29 sierpnia 2024 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9 maja 2024 roku

30 sierpnia 2024 roku

 

26

Pobierz:

DLACZEGO TRÓJKA?
13 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO NAS WYBRAĆ...

1. Jesteśmy małą szkołą położoną w zacisznym osiedlu z dala od zgiełku miasta.

2. Każdego ucznia traktujemy indywidualnie

3. Kadra pedagogiczna jest świetnie przygotowana

4. Mamy nowoczesne sale komputerowe z dostępem do Internetu.

 5. Posiadamy klasopracownie wyposażone w tablice multimedialne

 6. Bogata gama zajęć pozalekcyjnych pozwala rozwijać zainteresowania  i talenty naszych uczniów

 7. Mamy salę do zabaw dla dzieci powstałą w ramach programu „Radosna Szkoła”

 8. Mamy bogato wyposażone, przytulne sale lekcyjne.

 9.Prowadzimy szeroką działalność profilaktyczną i zdrowotną – realizujemy programy: „Szkoła promująca zdrowie”, „Bezpieczna Szkoła”

10. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga  i pielęgniarki szkolnej

11. Jesteśmy otwarci na wnioski i sugestie rodziców

12. Tworzymy przyjazną atmosferę

13. Należymy do Klubu Przodujących Szkół i Stowarzyszenia „Świętokrzyskiego Klubu Najstarszych Szkół”

Naszym uczniom  oferujemy: 

 • sala rekreacyjna z pomocami dydaktycznymi i sprzętem    do zabaw
 • kompleks sportowo- rekreacyjny (boisko wielofunkcyjne, dwie sale gimnastyczne    ze sprzętem)
 • gabinet terapii pedagogicznej z licznymi pomocami
 • biblioteka z imponującym księgozbiorem
 • pracownia plastyki i techniki z galerią szkolną
 • świetlica szkolna otwarta w godz.6.45 – 15.30
 • świetlica środowiskowa  pracująca w godz. 12.00 -17.00
 • stołówka
 • doświadczoną i doskonalącą się ustawicznie kadrę pedagogiczną
 • opiekę edukacyjną dla uczniów z trudnościami w nauce  (zajęcia wyrównawcze)
 • indywidualne konsultacje z nauczycielami
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • dyżury psychologa
 • opiekę pielęgniarki szkolnej
 • zajęcia korygujące wadę postawy
 • ofertę zajęć pozalekcyjnych adekwatną  do możliwości szkoły:  

koła przedmiotowe, ekologiczne, filatelistyczne, modelarskie, teatralne, sportowe,  krajoznawczo-turystyczne, organizacje szkolne: PCK, LOP,

 • udział w projektach edukacyjnych: „Drugie życie elektrośmieci”, „Moje miasto bez elektrośmieci” „Świadomy wie, co zrobić   z ZSEE”, „Warsztaty twórczego  recyklingu”, „Lasy zielone płuca naszej planety”, „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”, „Bezpiecznie na rowerze”,  „Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”
 • uczestnictwo uczniów w konkursach   przedmiotowych, zawodach sportowych
 • bogaty program imprez i zajęć 
Skip to content