Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki

Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki działające przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3  w Ostrowcu Świętokrzyskim powstało z inicjatywy dyrektora oraz nauczycieli szkoły 23 czerwca 2008r. Wtedy to 16 członków założycieli na Walnym Zebraniu uchwaliło Statut Stowarzyszenia. Sąd Rejonowy w Kielcach dokonał wpisu „Stowarzyszenia Przyjaciół Trójki” do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, w dniu 19 listopada 2008r.

Główne cele działania naszego Stowarzyszenia to:

1) Wspomaganie Szkoły w jej działaniach wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych.

2)  Zapewnienie szkole podmiotowości i samodzielności ekonomicznej poprzez ułatwienie pozyskiwania dodatkowych środków z funduszy europejskich.

3)  Promowanie szkoły i wartości tworzących tradycje szkoły.

4)  Dokumentowanie historii szkoły, pomoc w przygotowaniu obchodów i uroczystości związanych z powstaniem placówki.

5)  Integracja lokalnego środowiska na rzecz rozwoju szkoły.

6) Wspomaganie inicjatyw związanych z ochroną środowiska i ekologią.

Władzą Stowarzyszenia jest Zarząd.

Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia, równocześnie jego założycielem, był Pan Janusz Kozłowski, którego wkład pracy w powstanie i założenie Stowarzyszenia był ogromny.

W czerwcu  2018 Walne Zebranie dokonało zmian w Zarządzie Stowarzyszenia, które obecnie działa w składzie:


Iwona Wszoła – prezes Stowarzyszenia          
 
                                   Beata Kołodziej – wiceprezes

                                   Małgorzata Molenda – sekretarz

                                   Marta Maciąg – członek

                                   Anna Pronobis – skarbnik

 

Celem naszego działania jest inspirowanie, mobilizowanie i organizowanie społeczeństwa lokalnego do działań dla dobra dzieci i rozwoju szkoły. Stowarzyszenie dało szansę wielu uczniom z naszej placówki na wyjazd na wycieczki i zielone szkoły dofinansowując część kosztów. Na początku każdego roku szkolnego finansujemy zakup podręczników i ćwiczeniówek dla najbardziej potrzebujących dzieci. Ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie zakupiliśmy do szkoły wiele pomocy dydaktycznych, które służą uczniom i nauczycielom. Do najważniejszych należą: wysokiej klasy tablica interaktywna wraz z projektorem, wizualizer, tablice ceramiczne suchościeralne.

 

Składamy podziękowania rodzicom, którzy czynnie włączają się w prace Stowarzyszenia oraz wspierają nasze działania i zbiórki. Gwarantujemy, że pozyskiwane środki w pełni zostają spożytkowane na cele statutowe.

Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki

ul. Niska 9, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. 412654343, KRS: 0000317947

NIP 6612325073, REGON: 260279733

 stowarzyszeniepsp3@gmail.com

 

Konto bankowe, BS Ostrowiec:

89 8507 0004 2001 0002 8831 0001

Skip to content