"Ruch i mowa idą w parze"

"Ruch i mowa idą w parze"

Innowacja pedagogiczna Ruch i mowa idą w parze została opracowana w celu  wspomagania rozwoju mowy uczniów metodą terapii ręki. Pobudzanie  i stymulacja dłoni  ma wpływ  na stymulację i pobudzanie ośrodka ruchowego mowy. Głównym założeniem innowacji jest włączanie w terapię logopedyczną terapii dłoni i ćwiczeń motoryki małej oraz  motoryki precyzyjnej. Zajęcia innowacyjne skierowane zostały do uczniów edukacji wczesnoszkolnej klas I-III. Będą prowadzone w roku szkolnym 2019/2020  w ramach zajęć dodatkowych,  raz w tygodniu (45 minut).

      Zajęcia rozpoczyna blok logopedycznych ćwiczeń wstępnych, które obejmują ćwiczenia: oddechowe, słuchowe, usprawniające narządy artykulacyjne (wargi, język, mięśnie policzków, podniebienie miękkie, żuchwę). Główną część stanowią ćwiczenia  z zakresu terapii ręki tj. ćwiczenia rozmachowe, manualne (ćwiczenia nadgarstka, dłoni, palców), ćwiczenia precyzyjne oraz ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej.

      Czynności te mają na celu poprawę napięcia mięśniowego kończyn górnych, sprawności manipulacyjnych dłoni, umiejętności grafomotorycznych oraz nabycie umiejętności właściwego chwytu narzędzia pisarskiego. Autorem i osobą prowadząca innowację pedagogiczną jest logopeda mgr Renata Potrzeszcz.

Skip to content