„Akcja: Teatr”

Innowacja – „Akcja: Teatr”

Udział z zajęciach teatralnych ma umożliwić wielokierunkowy rozwój dziecka, pobudzić do aktywności twórczej. Dzięki teatrowi uczeń rozwija wyobraźnię, kreatywność, wrażliwość. Uczy się współdziałania w zespole, co stanowi doskonałą okazję do budowania więzi koleżeńskich.

Udział w przedstawieniu pozwała doświadczyć uczniowi ogromnej satysfakcji z osiągniętego sukcesu.

Główny cel innowacji to umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań związanych z teatrem oraz rozbudzenie potrzeby kontaktu ze sztuką wysoką.

Realizacja projektu odbywa się w oparciu o:

1. Wykonywanie zadań aktorskich – 2. Dbanie o kulturę żywego słowa –

3. Poznanie tajników związanych z pracą w teatrze

4. Wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy nad spektaklem teatralnym.

Skip to content