Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 

Aneta Jędrzejewska

PONIEDZIAŁEK 9.00-14.00
WTOREK 8.00-12.00
ŚRODA 9.00-13.00
CZWARTEK 8.00-12.00
PIĄTEK 7.00-12.00

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

Patrycja Jakubowska

PONIEDZIAŁEK 12.00- 14.00

WTOREK 14.00- 17.00

CZWARTEK 9.00- 12.30

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO 

Grażyna Połetek

PONIEDZIAŁEK 10.00-11.30

WTOREK  13.50-15.05

ŚRODA 12.00-12.45

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

L.p

Termin

Tematyka

Prowadzący

1.

07.09.2023

kl. I – VIII godz. 16.30

 1. Wybory do rad oddziałowych.
 2. Przedstawienie dokumentów regulujących pracę w szkole (Program wychowawczo- profilaktyczny)
 3. Zapoznanie (kl. I)  i przypomnienie (kl. II-VIII)  zasad korzystania z dziennika elektronicznego.
 4. Zapoznanie z Regulaminem korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 5. Przypomnienie zasad współpracy z rodzicami.
 6. Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2023/2024:
 • przedstawienie kalendarza roku szkolnego ( dni wolne)
 • zapoznanie rodziców z planowanymi imprezami szkolnymi, wspólne ustalenie imprez klasowych.
 1. Przedstawienie propozycji zajęć dodatkowych, wyrównawczych.
 2. Program zajęć WDŻ oraz deklaracja rodziców dotycząca uczestnictwa dziecka w zajęciach WDŻ
 3. Deklaracje  rodziców:

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

– zgoda na umieszczanie wizerunku dziecka

– udział dziecka w zajęciach z przedmiotu religia/etyka

– uczestnictwo dziecka w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, socjoterapeutycznych, specjalistycznych,

– uczestnictwo w wycieczkach, „zielonej szkole”.

11.  Bezpieczeństwo w szkole.

12.  Sprawy bieżące klas.

13.  Sprawy różne.

Wychowawcy klas I – VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 

2.

 9 listopada 2023r.

kl. I-VIII             godz. 16.30

 1. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i trudnościach w nauce
 2. Pedagogizacja rodziców: 
 3. Bieżące sprawy klas.

 

Wychowawcy klas I – VIII

Nauczyciele przedmiotów

Pedagog szkolny

 

3a.

  do 21 grudnia      2023 r.

 1. Poinformowanie rodziców       i uczniów przez e-dziennik lub telefonicznie                       o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną

– wychowawcy klas

3b. do 13.01.2024r.
  1. 1.

Poinformowanie rodziców       i uczniów przez e-dziennik lub telefonicznie                       o przewidywanej ocenie  śródrocznej. 

– wychowawcy klas                       i nauczyciele przedmiotów,
3c. do 25.01.2024r.
  1. Wystawienie ocen śródrocznych.
– wychowawcy klas                       i nauczyciele przedmiotów, 

4

01.02.2024r.

Kl. I –VIII            wywiadówki

godz. 16.30

 1. Poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i osiągnięciach uczniów za I semestr (zebranie ogólne)
 2. Wnioski do pracy w II semestrze.
 3. Sprawy bieżące.

Dyrektor

 

Nauczyciel bibliotekarz

 

Wychowawcy klas I-VIII

5.

11.04.2024r.

Kl. I – VIIII –godz. 16.30

sala gimnastyczna

 1. Bieżące sprawy klasy
 2. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce

Pedagogizacja rodziców –

wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

Pedagog szkolny

7.

16.05.2024 

godz. 16.30

 1. Powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego.
 2. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce
 3. Sprawy bieżące.

Wychowawcy klas

 

Nauczyciele przedmiotów

8.

 20.06.2024 r.

kl. I – VIII – godz. 16.30

 1. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024
 2. Poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i osiągnięciach uczniów za II semestr (zebranie ogólne)
 3. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych oraz ocenach  zachowania.
 4.  Pedagogizacja rodziców

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas IV – VIII

Nauczyciele przedmiotów

 

Pedagog szkolny

5

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2023r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2024 r.

3

Ferie zimowe

12.02  – 23.02. 2023 r.

  6

Wiosenna przerwa świąteczna

 28.03 – 02.04. 2024r.

7

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

egzamin ósmoklasisty 14.05.-16.05.2024r.

8

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

9

Ferie letnie

24 czerwca –

– 31 sierpnia 2024r.

Przydatne linki

Skip to content