"Szach - mat w edukacji"

"Szach - mat w edukacji"

„Istota szachów sprowadza się do tego,

 by zgodnie ze wskazówkami mędrców

 o zwycięstwie decydowała siła umysłu.”

W naszej szkole odbywają sie zajęcia nauki gry w szachy, organizowane w formie innowacji pt.”Szach – mat w edukacji”. Mogą uczęszczać na nie uczniowie klas I-III. Odbywają się raz w tygodniu. Prowadzi je pani Jolanta Religa. Pomagają one w poprawie koncentracji uczniów, zwiększają ich cierpliwość i wytrwałość. Uczą samodzielnego, logicznego myślenia oraz umiejętności matematycznych w zakresie logiki i orientacji przestrzennej.

Innowacja szachowa jest realizowana od października 2019 r. do maja 2020 r. Treści programu zajęć szachowych dostosowane są do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów, a ich poszerzanie i stopniowanie trudności ma za zadanie stymulowanie rozwoju uzdolnień, postaw twórczych i logicznego myślenia.

Uczniowie bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia i uczą się zdrowej rywalizcji.

Skip to content