"Mali Odkrywcy"

”Mali Odkrywcy, czyli odkrywamy, doświadczamy, poznajemy tajemnice rzeczywistości.”

„Odkrywać, to znaczy
widzieć to, co wszyscy widzą 
i myśleć tak, jak nikt dotąd nie myślał” 
Albert Szent – Györgyi

 

Innowacja pedagogiczna realizowana w klasie III a 

 pt. ”Mali Odkrywcy, czyli odkrywamy, doświadczamy, poznajemy tajemnice rzeczywistości.” 

w roku szkolnym 2019/2020

Celem głównym prowadzonej innowacji jest wspieranie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczniów, oraz rozwijanie zainteresowań wykraczających poza program edukacji wczesnoszkolnej.

Dzięki wykorzystaniu zabaw badawczych ma szansę pozytywnie wpłynąć na wzrost zaangażowania uczniów w działanie, a ponadto wyzwolić – nawet w onieśmielonych wychowankach – chęć odkrywania. Uczestnictwo dzieci w prostych doświadczeniach ożywi przebieg zajęć, a ponadto sprawi, że nauka szkolna w mniejszym stopniu kojarzyć się będzie z nabywaniem wiedzy oraz kształtowaniem umiejętności, a przede wszystkim zacznie być postrzegana  jako niezwykle pasjonujące przeżycie. Wyniki obserwacji uczniów jasno pokazują, że podopieczni największą radość czerpią, gdy stają się aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjno-wychowawczego. Zakładam, że zaproponowane proste doświadczenia wyzwolą w dzieciach odwagę do rozpraszania wątpliwości, przysłużą się do rozwijania umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego oraz obudzą gotowość do podejmowania prób formułowania wniosków.

Program innowacji uwzględnia kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, takich jak:
– myślenie naukowe (rozumiane jako: umiejętność wykorzystania wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach)
– umiejętność pracy zespołowej.

            Jestem przekonana, iż zaszczepiona w dzieciach ciekawość poznawcza ma szansę przyświecać, niczym promień słońca, w dalszej podróży uczniów przez życie.

                                                                                           Marta Maciąg

Skip to content