KONKURS

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

„Co wiesz o Piastach – dynastii z której pochodzi Bolesław Chrobry ?”.


 


 

  Pytania: 3.11.2015 wtorek 

1. Skąd pochodzi nazwa dynastii „Piastowie”?

 

Odp. Prawdopodobne określenie „Piastowie” pochodzi od legendarnego założyciela dynastii Piasta Kołodzieja lub Rataja.

2. Ilu książąt piastowskich  zostało królami Polski?

 

Odp. 6 - Bolesław Chrobry,  Mieszko II Lambert, Bolesław Szczodry / Śmiały, - Przemysł II,  Władysław Łokietek, - Kazimierz Wielki,  

(Odpowiedź do 50 słów.)

Pytania: 4.11.2015 środa
3.  Który z książąt piastowskich przedstawiony na obrazie Jana Matejki (Poczet królów i książąt polskich)  nie ma nakrycia głowy?
4.
Odp. Mieszko III Stary i Leszek Biały,   4. Który z Piastów namalowany został przez Jana Matejkę z mieczem w ręku?

Odp. Mieszko I, Bolesław IV Kędzierzawy, Kazimierz II Sprawiedliwy, Władysław I Łokietek,

(Odpowiedź do 50 słów.)

Pytania: 5.11.2015 czwartek

5. Ilu książąt piastowskich zastało koronowanych zarówno w Polsce jak i w innych państwach europejskich?

Odp. 24;

6. W którym roku zmarł ostatni z Piastów? Jakie nosił imiona? Z jakiej piastowskiej linii pochodził?

Odp. 1675,  Jerzy Wilhelm, z linii śląskiej;

Pytania: 6.11.2015 piątek

7. Przedstawicielem której linii był ostatni król z dynastii  Piastów?  

Odp. Linii mazowieckiej;  

8. Z jakiego powodu wygasła dynastia Piastów?

Odp. Brak męskiego potomka Kazimierza Wielkiego;

 

(Odpowiedzi  do 50 słów.)
 Pytania: 12.11.2015 czwartek

9. Dlaczego Kazimierz I Odnowiciel otrzymał taki przydomek?

Odp. Kazimierz I odbudował administrację państwa i kościoła po najeździe czeskiego księcia Brzetysława.  

 

10. Któremu z Piastów zawdzięczamy budowę klasztoru na Świętym Krzyżu?

Prawdopodobnym fundatorem klasztoru jest Bolesław Chrobry. Udokumentowanym faktem jest fundacja kościoła i klasztoru przez Bolesława Krzywoustego.

 

(Odpowiedzi  do 50 słów.)
Pytania: 13.11.2015 piątek

 

11.Który z Piastów uczynił Kraków stolicą państwa? Jakie były tego przyczyny?

Odp. Kazimierz I Odnowiciel. Gniezno zostało zniszczone w wyniku najazdu Brzetysława.

12. Który z koronowanych Piastów został wygnany z kraju? Jakie były tego przyczyny?

 Odp. Bolesław Śmiały (Szczodry) za skazanie na śmierć Biskupa Stanisława. 

 

 Pytania: 16.11.2015 poniedziałek

13. Czym się kierował Bolesław Krzywousty dzieląc kraj pomiędzy swoich synów?

Odp. Chciał uniknąć bratobójczych walk pomiędzy braćmi a jednocześnie utrzymać zwierzchnią władzę jednego z synów  nad całym krajem.

 

14. Najazd jakiej armii zniweczył próby zjednoczenia Polski przez Henryka II Pobożnego? 

Odp. Najazd Mongołów i śmierć Henryka II Pobożnego w bitwie pod Legnicą (1241)

Pytania: 17.11.2015 wtorek

15. Który z Piastów jako pierwszy bił własną monetę?

Odp. Mieszko I  bił denara.

 

16. Jak nazywała się najniższa jednostka terytorialna państwa pierwszych Piastów?

Odp. Opole – podokręgi kasztelanii; nazwa pochodzi od „na około pola”.

Pytania: 18.11.2015 środa

17. Kim dla Bolesława Krzywoustego był Konrad I Mazowiecki?

Odp. Konrad był synem Kazimierza Sprawiedliwego a wnukiem Bolesława Krzywoustego.

18. Skąd do Polski przybył sprowadzony przez Konrada Mazowieckiego Zakon Krzyżacki?
Odp. Odp. Z Węgier.

Pytania: 19.11.2015 czwartek

19. Dlaczego ostatni z koronowanych Piastów otrzymał przydomek Wielki?

Odp. Rządy Kazimierza Wielkiego to lokacja wielu miast, budowa kilkudziesięciu zamków, rozwój górnictwa, rzemiosła, kolonizacja Rusi, utworzenie uniwersytetu;

 

20. Jakie nieoficjalne przydomki otrzymał Kazimierz Wielki?
Odp. „królik krakowski” , „król chłopów”;

Pytania: 20.11.2015 piątek

21.W jakim celu Kazimierz Wielki zlecił budowę tzw. szlaku orlich gniazd? 

Odp. W celu obrony południowej granicy przed atakami z południa. Od południa Polska zagrożona była ze strony   Luksemburgów sprzymierzonych z Krzyżakami.

 

22. Czym kierował się  Kazimierz Wielki zakładając w 1364 Akademie krakowską?
Odp. Kazimierz Wielki uznał , że rozwijające się państwo potrzebuje wykształconych ludzi w celu sprawnego nim zarządzania.
Pytania: 23.11.2015 poniedziałek
23. Którego z Piastów koronowano z użyciem po raz pierwszy Szczerbca?

Odp. Władysława Łokietka w katedrze na Wawelu;

24. Gdzie w okolicach Krakowa (według legendy) ukrywał się Władysław łokietek?

Odp. W jaskini w północno-zachodnim zboczu Chełmowej Góry w obrębie Ojcowskiego Parku Narodowego.
Pytania: 24.11.2015 wtorek

25. Gdzie pochowano ostatnich dwóch Piastów?

Odp. W podziemiach katedry wawelskiej w Krakowie.

 

26. Jakie imiona (żeńskie i męskie) występują najczęściej na przestrzeni istnienia dynastii? Wymień po jednym przykładzie.

Odp. Bolesław 45 razy i Anna 37 razy.

  


Organizatorzy: Biblioteka Szkolna,  nauczyciel historii.

 

I. Cele konkursu:

- upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o Piastach, pierwszej polskiej dynastii.            

 - wyrobienie szacunku do założycieli państwa polskiego.

- kształcenie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł – z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.

II Uczestnicy konkursu:

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły, ale nie może korzystać z podpowiedzi nauczycieli.

Konkurs będzie przebiegał w jednej kategorii  wiekowej.

III Zasady konkursu:

1. Każdego dnia o  godz. 9.00. będą umieszczone dwa  pytania  konkursowe dla właściwej kategorii wiekowej na tablicy ogłoszeń obok  biblioteki  lub na www.psp3.ostrowiec.pl  w zakładce  „konkurs”.

Po godzinie 10.00 każdego dnia na www.psp3.ostrowiec.pl w zakładce  „konkurs” umieszczona zostanie prawidłowa odpowiedź.

2. Odpowiedzi na pytanie wrzucamy na złożonych karteczkach do skrzynki w bibliotece szkolnej następnego dnia  (pn – pt)  do godz. 10.00. Karteczki muszą być koniecznie podpisane – IMIĘ I NAZWISKO oraz KLASA.                              W wypadku nieobecności  w szkole uczestnika konkursu odpowiedź można przesłać na adres e- mailowy szkoły psp3.ostrowiec@wp.pl  do godz. 10.00 następnego dnia.

Jest więc możliwość szukania odpowiedzi w różnych źródłach  (biblioteka , internet).

3. Konkurs będzie trwał od 3 do 24  listopada i będzie podanych 26  pytań – codziennie dwa  pytania. Każde z nich będzie punktowane.

Łącznie za wszystkie poprawne odpowiedzi uzyskać można  52  punktów.

4. Spośród osób, które  dostarczą w przewidzianym terminie odpowiedzi na wszystkie pytania wyłonieni zostaną  zwycięzcy obu kategorii wiekowych.               W przypadku jednakowej liczby punktów miejsca 1. 2. i  3. zostaną przyznane   ex aequo. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczanie nagród odbędzie się

 w dniu 25 listopada 2015r.

V Literatura:

*Poczet królów i książąt polskich

* Królowie polscy i rodziny królewskie

*mini Encyklopedia – Królowie i książęta polscy

*Poczet Władców Polski

*Encyklopedia szkolna. Historia.

Wyżej wymienione pozycje znajdują się w bibliotece szkolnej.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU.

POWODZENIA!!!SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

„Co wiesz o Bolesławie Chrobrym,

patronie naszej szkoły?”19. Ilu rycerzy podarował  Chrobry Ottonowi III?

Odp. Chrobry podarował Ottonowi III 300 wojów. Na przełomie wieku X i XI nie było jeszcze pojęcia  rycerz.

20. Za panowania Bolesława Chrobrego wzmogła się chrystianizacja na ziemiach polskich. Świadczy o tym pojawienie się nowego sposobu grzebania zmarłych. Jakiego?

Odp. Zmarłych zaczęto grzebać w ziemi a nie jak dotychczas palono.

 

PYTANIA DLA KLAS I-III

PYTANIA DLA KLAS IV-VI

3.11

Pn.

1. Co oznacza przydomek „chrobry”?

Odp. Waleczny, mężny, odważny.

2. Jakie jest pochodzenie imienia: Bolesław?

Odp. "bardzo sławny".

1. W jakim mieście znajduje się pomnik Bolesława Chrobrego przedstawionego w pozycji stojącej?

Odp. Gniezno, przed katedrą

2. Kto, wg Galla Anonima nazwał Bolesława Chrobrego „ wieprzem z kałuży otoczonym przez psy moje i łowców”?

Odp. Ruski książę Jarosław

4.11

Wt.

3. Jak mieli na imię rodzice Bolesława Chrobrego?

Odp. Mieszko I i Dobrawa

4. Co trzyma Bolesław Chrobry w prawej ręce na portrecie Jana Matejki?

Odp. Włócznia Św. Maurycego

3. Na dworze którego władcy i jakich latach  przebywał Bolesław w charakterze zakładnika?

Odp. Ottona II. Prawdopodobnie w latach 973 – 980

4. Ile żon miał Bolesław Chrobry? Którą z nich  najbardziej kochał?

Odp. 4 żony;  Emnildę

5.11

Śr.

5. Kogo przyjął Bolesław Chrobry w Gnieźnie w roku 1000?

Odp. Cesarza Ottona III

6. Jak nazywała się moneta z czasów Bolesława Chrobrego?
Odp. Srebrny denar.

5. Gdzie jest prawdopodobne miejsce chrztu Bolesława Chrobrego?

Odp. Ostrów Lednicki

6. W jaki sposób Bolesław Chrobry karał swoich poddanych, którzy nie przestrzegali postu?
Odp. Wybiciem zębów

6.11

Czw.

7. Jakie wydarzenie przedstawiają „Drzwi gnieźnieńskie”?

Odp. Męczeńską śmierć biskupa Wojciecha.

8. Z kim Bolesław Chrobry prowadził wojny?
Odp. Z Wieletami, Niemcami, Czechami, Rusinami

7. Z wykupywaniem ciała Wojciecha związana jest legenda, wg której Bolesław kazał ustawić na placu dużą wagę. Na jednej szali ułożono ciało biskupa, a na drugiej kładziono złoto. Szala ze złotem jednak nie przechylała się. Znoszono coraz to nowe drogocenne przedmioty i rzucano na szalę, lecz ona nawet nie drgnęła. Co wg legendy wpłynęło na przechylenie szali?

Odp. Grosz rzucony przez wdowę.

8. Kto był następcą Bolesława Chrobrego?  Czy był to  jego pierworodny syn?

Odp. Mieszko II, Sym Emnildy.  

7.11

Pt.

9. Jak długo trwała wyprawa misyjna biskupa Wojciecha w Prusach?

Odp. Około tygodnia.

10. W jaki sposób zginął biskup Wojciech?

Odp. Został przeszyty włócznią
 

9. Jaki był cel wizyty cesarza Ottona w roku 1000 w Gnieźnie?

Odp. Chęć odbudowy Cesarstwa Rzymskiego powiększonego o państwa słowiańskie.

10. Nad jakimi rzekami wbijał Bolesław Chrobry słupy graniczne? Przez jakie kraje dzisiaj płyną te rzeki?

Odp. Łaba I Soława / Niemcy

Dniepr, Rosja, Białoruś, Ukraina


12.11

Śr.

11. Co Otto III włożył Bolesławowi                                    Chrobremu na głowę w czasie zjazdu w             Gnieźnie?

Odp. Diadem.

12. W jakim języku urzędnicy Bolesława Chrobrego prowadzili korespondencję z zagranicą?

Odp. Po łacinie. Piśmienni byli duchowni.

11. Czy możliwe jest , że Bolesław Chrobry uderzył szczerbcem w bramę Kijowa?  Uzasadnij!

Odp. Nie. Szczerbiec pochodzi z XII wieku.

12. Wymień imię najbardziej znanego  współczesnego Chrobremu  kronikarza.

Odp. Biskup niemiecki Thietmar z Merserburga.

13.11

Czw.

13. Jak brzmi łacińskie imię biskupa Wojciecha?

Odp. Adalbert

14. W którym roku utworzono w Gnieźnie arcybiskupstwo?  Kto został pierwszym arcybiskupem w Polsce?

Odp. 1000. Gaudenty.


13. Jak nazywa się wieś, w której rozegrała się tragedia – śmierć biskupa Wojciecha?

Odp. Święty Gaj niedaleko miasta Cholinum.

14. Czy jest możliwe, że Bolesław Chrobry mógł nosić szyszak? W jakim celu mógł go zakładać?

Odp. Tak. Szyszak to rodzaj hełmu. Ubierany był w celu ochrony głowy.

 

 

14.11

Pt.

15. Kim była dla Chrobrego Oda?

Odp. Macochą.

16. Co to był trybut?

Odp. Danina płacona w pieniądzach, kruszcu lub naturze.


 

 

15. Jakie znaczenie dla naszego kraju miała koronacja Bolesława?

Odp. Państwo polskie jest krajem niezależnym ( ziemie nie będą dzielone m – y synów panującego władcy, rządy w kraju będzie sprawować najstarszy syn zmarłego króla ) dziedziczność tronu.

16. Co zostało wysłane do Rzymu po postrzyżynach Bolesława Chrobrego? W jakim celu?

Odp. Kosmyk włosów , który miał symbolizować oddanie się pod opiekę papieżowi.


 

 

17.11

Pn.

 

17. 32. Jak miał na imię najstarszy syn Bolesława?

Odp. Bezprym.

18. Ilu wojów liczyła drużyna Bolesława Chrobrego?

Odp. Źródła podaja różne liczby. Można przyjąć , że około 17-20 tys.

   

17. W jakim celu wyprawił się Bolesław Chrobry w 1018 do Kijowa? 

Odp. W celu przywrócenia tronu zięciowi Świętopełkowi, którego usunął Jarosław Mądry.

18. Gdzie i kiedy koronowany był Bolesław Chrobry?

Odp. Źródła nie podają jednoznacznej informacji.

18.11

Wt.

19. Jak brzmi dzisiejsza nazwa Budziszyna?

Odp. Bautzen.

20. Z kim Chrobry i kiedy podpisał w Budziszynie pokój?

Odp. Z cesarzem Henrykiem II w 1018.    

 

19. Ilu rycerzy podarował  Chrobry Ottonowi III?

Odp. Chrobry podarował Ottonowi III 300 wojów. Na przełomie wieku X i XI nie było jeszcze pojęcia  rycerz.

20. Za panowania Bolesława Chrobrego wzmogła się chrystianizacja na ziemiach polskich. Świadczy o tym pojawienie się nowego sposobu grzebania zmarłych. Jakiego?

Odp. Zmarłych zaczęto grzebać w ziemi a nie jak dotychczas palono.

19.11

Śr.

21. My Polacy,  byliśmy nazywani Lachami? Skąd pochodzi to określenie?

Odp. Od legendarnego Lecha lub plemienia Lędzian.

22. Który gród był stolica państwa Chrobrego? Skąd pochodzi jego nazwa?

Odp. Gniezno. Nazwa pochodzi od orlego gniazda.
 

21. Kto i gdzie w XIV wieku ufundował Chrobremu sarkofag?

Odp. Kazimierz Wielki. W katedrze gnieźnieńskiej.

22. W 1002 roku doszło podczas spotkania Chrobrego z cesarzem Henrykiem II do incydentu. Gdzie to się wydarzyło i na czym polegał?   

Odp. W Merseburgu doszło do próby zamachu na Chrobrego.

20.11

Czw.

23. Od czego pochodzi nazwa Polska?

Odp. Od plemienia Polan.

24. Wymień 5 najważniejszych grodów Chrobrego.

Odp. Np. Gniezno, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk.