SAMORZĄD UCZNIOWSKI


Rada Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 2017/18

 

PRZEWODNICZĄCA - Oliwia Bugajska klasa 6b

ZASTĘPCA - Mateusz Kłokocki klasa 5b

SKARBNIK - Jakub Jarzębak klasa 7b

 

Przewodniczący klas:

7a        Amelia Bzymek

7b        Angelika Gruszka

6a        Zuzanna Łaskawy

6b        Amelia Połetek

5a        Bartosz Kotkowski

5b        Patryk Podsiadły

4a        Mateusz Jabłoński

4b        Franciszek Długosz

4c        Julia Szymańska 

 

Inicjatywy całoroczne:

q  Rozwijamy samorządność.

 q  Propagujemy ideę wolontariatu.

 q  Dbamy o estetykę naszej szkoły.

 q  Propagujemy Prawa Człowieka i Dziecka.

 q  Reprezentujemy szkołę w uroczystościach państwowych i kościelnych w mieście.

 q  Organizujemy dyskoteki szkolne.

 q  Współpracujemy z oficjalną stroną internetową naszej szkoły.

 q  Zagospodarowujemy gazetkę informacyjną S.U..

 q  Systematycznie współpracujemy z fundacjami organizującymi akcje charytatywne

oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Trójki.

 q  Organizujemy „samopomoc uczniowską”.

 q  Szczęśliwy numerek.

q  Dzień krawaciarza.

   

 

Samorządem Uczniowskim opiekują się:

klasy(IV-VI)  panie   Anna Pronobis     i       Iwona Wszoła

                                oraz

klasy(I-III) panie     Marta Maciąg     i       Joanna Bidzińska

                           

 REGULAMIN SU

KOMPETENCJE SU

PLAN PRACY SU