4 WYMIAR MENTORINGU…

…to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy na podstawie umowy zawartej z Fundacją im. Stefana Batorego.

Projekt realizowany jest od października 2022 do września 2023. Projekt został stworzony na bazie doświadczenia wynikającego z wielkiego sukcesu pilotażowego projektu „Tandem 55+” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. W projekcie Tandem Szkoła z Pasją prowadzona przez Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych jako jedyna szkoła w Polsce, a jedna z dwóch organizacji testowała mentoring międzypokoleniowy w relacji 1:1. Realizacja tego przedsięwzięcia zaowocowała wspaniałą współpracą międzypokoleniową i niebanalnym doświadczeniem jakim jest współpraca mentoringowa. „4 wymiar mentoringu” to udoskonalenie narzędzia wypracowanego w poprzednim projekcie i wprowadzenie go do trzech kolejnych szkół. Po konferencji na temat mentoringu międzypokoleniowego chęć udziału w projekcie zgłosiły trzy ostrowieckie placówki – PSP nr 3, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Częstocicach i Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Dwunastka”. Po wstępnych szkoleniach mających na celu zapoznanie z narzędziem pracy jakim jest mentoring 18 par mentorskich rozpoczęło swoja współpracę. Po 6 par w każdej szkole spotyka się regularnie poznając piękno międzypokoleniowej współpracy. W spotkaniach jeden na jeden uczeń i mentor – senior poznają swoje pasje, mocne strony, odkrywają siebie i przede wszystkim spędzają czas ze sobą bez pośpiechu, w uważności. Po czasie przeznaczonym na poznawanie, integrację i szukanie pomysłów na spędzanie czasu razem pary mentorskie przechodzą do realizacji wspólnych projektów. Niektórzy pracują nad wspólną recenzją książki, prezentem dla mamy, wspólnym obrazem, filmem czy profilem na FB. Pomysły są różne, tak jak różnorodne są dzieci i ich talenty.

W ramach projektu powstaje film promujący metodę mentoringu jako dodatkowego narzędzia do pracy z uczniem w szkołach i organizacjach. Powstanie tez katalog dobrych praktyk – pomysłów do indywidualnej pracy mentoringowej. W ramach współpracy z szkołami opiekunkami par mentorskich są Pani dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dwunastka” Monika Domagała, Pani Beata Brzeźnicka z PSP nr 3 oraz Joanna Rozczypała z Niepublicznej Szkoły w Częstocicach. Nad całością projektu czuwa Katarzyna Cukierska – Prezes Stowarzyszenia Przestrzeń inicjatyw Społeczno Kulturalnych oraz dyrektor Szkoły z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Skip to content