"Gry planszowe"

„Gry planszowe”

Charakterystyka innowacji pedagogicznej „Gry planszowe”

 Osoby prowadzące zajęcia: mgr Marta Maciąg, mgr Iwona Kościołek

 Cele ogólne innowacji pedagogicznej:

- zmiana negatywnych społecznie wzorców zachowań

- zmniejszenie  poziomu  zachowań agresywnych u dzieci

- ukształtowanie cech charakteru: panowania nad sobą, wytrwałego dążenia do celu, umiejętności pokonywania trudności

- wzmocnienie potencjału twórczego, potrzebnego do śmiałego projektowania i realizacji własnych pomysłów

 

Cele szczegółowe innowacji:

- ukształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych uczuć

- ukształtowanie umiejętności wyrażania uczuć

- ukształtowanie odporności emocjonalnej

- nauczenie  dyscypliny

- nauczenie współdziałania

- nauczenie  współzawodnictwa

- nauczenie różnych form odreagowania

- rozwinięcie spostrzegawczości

- rozwinięcie pamięci

- rozwinięcie mowy

- rozwinięcie logicznego myślenia

- rozwinięcie szybkości orientacji

- rozwinięcie zainteresowań

- rozwinięcie samodzielności

- poszerzenie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin

- odkrycie mocnych stron uczniów

 

Innowacja skierowana jest do uczniów klas I-III (1 godzina zajęć) oraz dla chętnych uczniów klas IV-VIII (1 godzina zajęć)

 W procesie nauczania i wychowania metody o charakterze zabawowym, wsparte działaniem i manipulowaniem, stały się ważnym środkiem dydaktycznym. Zabawa została wzbogacona o tzw. gry i zadania logiczne, gry symulacyjne, kombinacyjne gry planszowe, łamigłówki, rebusy, loteryjki, zabawy inscenizacyjne, które to wymagają od dzieci wysiłku umysłowego, spostrzegawczości i pomysłowości, wyrabiają szybką orientację i wspierają ogólny intelektualny rozwój.

Dużego wysiłku wymaga od dzieci, szczególnie ze specyficznymi trudnościami w nauce, opanowanie technik szkolnych. Nie każde z nich w jednakowym tempie nauczy się czytać, pisać, liczyć. Nie wszyscy uczniowie to prymusi, ale wszystkim w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy emocjonalne napięcie, stres – objawiające się często niechęcią do siebie, agresją wobec kolegów, czy autoagresją.

Poniższy program innowacyjny opracowany został z myślą o uczniach szkoły podstawowej. Nadaje on zajęciom formę zabawową koncentrując się na takich sytuacjach, których podstawowym celem jest rozładowanie negatywnych emocji uczniów. Wykorzystując poprzez zabawę i gry naturalną potrzebę działania, powtarzanie prawidłowych rozwiązań, możliwość nagradzania zachowań pozytywnych społecznie, stosowanie wzmocnień realizowanych w atmosferze akceptacji i życzliwości, można osiągnąć założone cele, czyli zmienić negatywne społecznie wzorce zachowań i zmniejszyć poziom zachowań agresywnych u dzieci.