120- LECIE

ZBIÓRKA PAMIĄTEK – JUBILEUSZ 120 - LECIA SZKOŁY

Zbliża się 120 rocznica istnienia naszej szkoły. To już 25 listopada 2017 r. W związku z tym zwracamy się do wszystkich osób związanych z historią szkoły, w tym do nauczycieli, pracowników i absolwentów oraz wszystkich przyjaciół „Trójki”, z gorącą prośbą o udostępnienie posiadanych pamiątek. Jeśli w Państwa domowych archiwach znajdują się fotografie lub inne materiały, na których uwiecznione zostały wydarzenia z historii szkoły, jej uczniowie i pracownicy, prosimy, abyście zechcieli podzielić się nimi w dniu Naszego Wspólnego Święta. Wszystkie pamiątki udostępnione na obchody rocznicowe zostaną zeskanowane i zwrócone Państwu po zakończeniu uroczystości. Planujemy również wydanie wspomnień absolwentów i nauczycieli „Trójki”. Prosimy o podzielenie się swoimi wspomnieniami związanymi z naszą szkołą. Liczymy na ciekawe historie i wspomnienia z życia szkoły.

A zatem zachęcamy absolwentów i innych ludzi związanych ze szkołą do przesyłania bądź przynoszenia pamiątek w terminie do końca sierpnia 2017 r. Fotografie z opisem i wspomnienia można osobiście składać w sekretariacie szkoły w kopercie z dopiskiem „120 lecie” podpisane imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu Państwa,  bądź przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego, ul. Niska 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 2654343, e-mail: psp3ostrowiec@wp.pl .

Wszelkie informacje dotyczące obchodów 120 - lecia  będziemy umieszczać na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły: www.psp3.ostrowiec.pl Prosimy o upowszechnienie powyższej informacji wśród Państwa koleżanek i kolegów.