DLA RODZICA


WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 2019/20

Wyprawka pierwszoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Tornister:

Zeszyty (podpisane na okładce)

 • Zeszyty w linie do ustalenia z wychowawcami
 • 2 zeszyty 16-kartkowe w kratkę (bez marginesów)

 Piórnik:

  wyposażony w następujące przybory, które dziecko nosi codziennie:

 • dwa zatemperowane miękkie ołówki (2B)
 • gumka (biała, najlepiej Pelikan)
 • długopis
 • kredki ołówkowe
 • nożyczki z zaokrąglonymi końcami
 • strugaczka z pojemnikiem
 • linijka
 • klej w sztyfcie

 

Materiały plastyczne, które uczeń zostawia w szkole: 

 •  1 blok rysunkowy –kolorowy A4
 • 1 blok rysunkowy –  biały A4
 • 2 bloki techniczne białe i 1 kolorowy A4
 • papier kolorowy
 • plastelina
 • kredki świecowe
 • farby plakatowe
 • farby akwarelowe
 • 3 pędzle różnych rozmiarów
 • 4 kolory bibuły
 • 2 teczki na gumkę

Strój sportowy:

 • koszulka na zmianę najlepiej biała
 •  spodenki sportowe lub getry

dziecko przynosi strój w podpisanym worku z materiału 

W szkole obowiązuje obuwie zmienne (przeznaczone również do ćwiczeń ruchowych).

Zeszyt do informacji - 16 kartkowy w kratkę z  wpisanymi na pierwszej stronie danymi: imię i nazwisko dziecka;

Wszystkie rzeczy dziecka należy podpisać.
STATUT SZKOŁY

Regulamin korzystania przez uczniów  z podręczników lub materiałów  edukacyjnych

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURY PROWADZENIA  ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

PROCEDURY ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

REGULAMIN WYCIECZEK

PROCEDURY ZWIĄZANE Z PODEJMOWANIEM DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI „SREBRNA TARCZA”

PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY 2019-2020

  

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 

mgr Danuta Gawrońska

 Poniedziałek        900 -  1400

 Wtorek                  900 – 1300   

Środa                     700 – 1300

Czwartek             1030 – 1530

W dniu wywiadówki pedagog pracuje w godzinach 1100 – 1600.

Piątek                    700 – 1200


Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020


L.p

Termin

Tematyka

Prowadzący

1.

5.09.2019

kl. I – VIII godz. 16.30

 1. Wybory do rad oddziałowych.
 2. Przedstawienie dokumentów regulujących pracę w szkole (Program wychowawczo- profilaktyczny)
 3. Zapoznanie (kl. I)  i przypomnienie (kl. II-VIII)  zasad korzystania z dziennika elektronicznego.
 4. Zapoznanie z Regulaminem korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 5. Przypomnienie zasad współpracy z rodzicami.
 6. Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2019/2020:
 • przedstawienie kalendarza roku szkolnego ( dni wolne)
 • zapoznanie rodziców z planowanymi imprezami szkolnymi, wspólne ustalenie imprez klasowych.
 1. Przedstawienie propozycji zajęć dodatkowych, wyrównawczych.
 2. Program zajęć WDŻ oraz deklaracja rodziców dotycząca uczestnictwa dziecka w zajęciach WDŻ
 3. Deklaracje  rodziców:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- zgoda na umieszczanie wizerunku dziecka

- udział dziecka w zajęciach z przedmiotu religia/etyka

- uczestnictwo dziecka w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, socjoterapeutycznych, specjalistycznych,

- uczestnictwo w wycieczkach, „zielonej szkole”.

11.  Bezpieczeństwo w szkole.

12.  Sprawy bieżące klas.

13.  Sprawy różne.

Wychowawcy klas I – VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 7 listopada 2019r.

kl. I-VIII              godz. 16.30


 1. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i trudnościach w nauce
 2. Pedagogizacja rodziców: 
 3. Bieżące sprawy klas.


 

Wychowawcy klas I - VIII

Nauczyciele przedmiotów

Pedagog szkolny

 

3.

  19 grudnia      2019 r.

 

 1. Pisemne poinformowanie rodziców o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną

- wychowawcy klas

- nauczyciele przedmiotów

4

23 stycznia 2020r.

Kl. I –VIII           godz. 16.30

 1. Poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i osiągnięciach uczniów za I semestr (zebranie ogólne)
 2. Wnioski do pracy w II semestrze.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wypoczynek zimowy.

Dyrektor

 

Nauczyciel bibliotekarz

 

Wychowawcy klas I-VIII

5.

2 kwietnia  2020 r.

Kl. I – VIIII –godz. 16.30

sala gimnastyczna

 

 1. Bieżące sprawy klasy
 2. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce

Pedagogizacja rodziców –


wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

Pedagog szkolny

7.

14 maja 2020 r.

Kl. I - VIII

godz. 16.30

 1. Powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego.
 2. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce
 3. Sprawy bieżące.

Wychowawcy klas

 

Nauczyciele przedmiotów

8.

 18 czerwca 2020 r.

kl. I – VIII – godz. 16.30

 1. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020
 2. Poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i osiągnięciach uczniów za II semestr (zebranie ogólne)
 3. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych oraz ocenach  zachowania.
 4.  Pedagogizacja rodziców

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas IV – VIII

Nauczyciele przedmiotów

 

Pedagog szkolny

 


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

1

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

2 września 2019r.

 

2

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 – 31 grudnia 2019 r.

 

3

 

Ferie zimowe

 

 

27   stycznia - 7 luty  2020 r.

 

 

  6

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

 9 - 14  kwietnia2020

 

 

7

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

   14. października 2020
   21,22,23 (egzamin)  kwietnia 2020
   12 czerwca 2020
   
 

 

8

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

26 czerwca 2020 r.

 

9

 

Ferie letnie

 

 

29 czerwca –

- 31 sierpnia 2020r.