BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE WAKACJI!

BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE WAKACJI!

07-07-2014

W miesiącu czerwcu odbyło się spotkanie klas I-VI z przedstawicielami Komendy Policji w Ostrowcu Św. Uczniowie odbyli pogadanki o szeroko pojętym bezpieczeństwie, właściwych zachowaniach w szkole i poza nią oraz o bezpiecznym wypoczynku podczas wakacji. Klasa III b przygotowała i zapoznała wszystkich z wakacyjnym kodeksem bezpieczeństwa, zwracając uwagę jak ważna jest  rozwaga podczas letnich zabaw. JR